Sản phẩm

Xếp theo:
Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Ký chủ khô nguyên con (10 con)
TDP-14.10
Thể loại: Ký chủ nhộng khô, lọ 10 con
900,000 VNĐ
Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Ký chủ khô nguyên con (15 con)
TDP-14.15
Thể loại: Ký chủ nhộng khô, lọ 15 con
1,350,000 VNĐ
Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Ký chủ khô nguyên con (20 con)
TDP-14.20
Thể loại: Ký chủ nhộng khô, lọ 20 con
1,800,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Rượu chiết
TDP-20
Thể loại: Chai 300ml, rượu chiết
160,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Chai 300ml
TDP-20.1
Thể loại: Chai 300ml, rượu chiết + quả thể
280,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Chai 500ml
TDP - 17.1
Thể loại: Chai 500ml, rượu chiết, hộp giấy
700,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Chiết 500ml - Hộp gỗ
TDP - 17.2
Thể loại: Chai 500ml, rượu chiết, hộp gỗ
800,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Ký chủ nhộng tằm tươi - Bộ đôi
TDP - 18.3
Thể loại: Bộ đôi chai thủy tinh 500ml, hộp gỗ
1,700,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Nậm màu xanh
TDP - 16.2
Thể loại: Nậm sứ màu xanh, 700ml
1,000,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo<br> Nậm màu nâu
TDP - 16.1
Thể loại: Nậm sứ nâu, 700ml
1,300,000 VNĐ
Rượu Đông trùng hạ thảo Tam đảo<br> Ký chủ nhộng tằm tươi
TDP - 08
Thể loại: Bình rượu 1 lít, hộp gỗ
1,400,000 VNĐ